Maija Svärd

Ajatuksia Pohjois-Savosta

Haluan olla vaikuttamassa siihen, että Pohjois-Savossa on kaikkien hyvä asua, elää ja saada sosiaali- ja terveyspalvelut ajallaan. Turvallisuus on myös pidettävä ajantasalla. Meidän on yhdessä pidettävä huolta niistä, jotka eivät pärjää ilman tukea.

Turvallinen lapsuus ja vanhuus on oltava jokaisen oikeus. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden riittämättömyys on todella tuhoisaa. Se vaikuttaa koko perheen elämään ja lapsen tulevaisuuteen.

Kouluun tarvitaan riittävästi aikuisia. Koulupsykologit ja -kuraattorit tarvitsevat riittävät resurssit oppilaiden tukemiseen. Terveydenhoitaja on monta kertaa se henkilö, jolle voi kertoa huolistaan ja hän ohjaa eteenpäin.

Lasten hyvinvointiin on panostettava jo neuvolaiästä lähtien. Perheen väsyminen on huomattava jo alkuvaiheessa ja annettava ihan konkreettista tukea arkeen.

Myös ikäihmiset ovat oikeutettuja riittäviin palveluihin ja hoitoon. Me käytämme huomattavasti vähemmän varoja niihin verrattuna muihin pohjoiseurooppalaisiin maihin.

Päätöksien tulee olla selkeästi myös tulevaisuuteen katsovia, sillä me olemme vastuussa kaikista sukupolvista, myös tulevista!

Jonojen purkaminen sairaanhoidossa on lähtökohta. Erikoislääkäripalveluiden tuominen terveyskeskukseen ja digipalvelut auttavat oikea-aikaisen avun saamisessa.